top of page

İPTAL VE İADE POLİTİKASI

İptal ve İade Politikası

 Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri alıcıya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
          Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
www.batarya.store adresinden satışı gerçekleşen pil ve bataryalar içerisinde CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ürünlerde bulunmasından dolayı, bu ürünlerde CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ.
          Alıcı, siparişinin iptali için siparişini onayladığı günün mesai bitimine kadar, telefon, fax, eposta veya telefon ile satıcıya bildirmesi gerekmektedir.
          Alıcı, ürünlerin ayıplı olması durumunda, siparişin iptalini veya ürünün aynısı ile değiştirilmesini talep edebilir.

TÜKETİCİ HAKLARI

          Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
          Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
          Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
          Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve / veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
          Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
          Satın alınan ürünün satılmasının imkânsızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcıya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE

          Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER

          Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri alıcıya ait olacak şekilde satıcıya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE

          Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum alıcıya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

          Alıcı, sözleşme konusu mal / hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal / hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal / hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, teslimden sonra mal / hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal / hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte fatura da iade edilmelidir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

          Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

CAYMA HAKKI

          ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICIYA bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICIYA aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
          Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICIYA iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Kişiye veya ALICIYA teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
          İade formunun düzenlenmesi gerekecektir.
          İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
          SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICIYI borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
          ALICININ kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICININ zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
          Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

          Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
          Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
          Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
          Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
          Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
          Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
          Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
          Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
          Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
          Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
          Belirtilen ürünler ve sebepleri CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ürünlerdir; Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, KİTAP, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
         Alıcı, siparişinin iptali için siparişini onayladığı günün mesai bitimine kadar, telefon, fax, eposta veya telefon ile satıcıya bildirmesi gerekmektedir. Alıcı, ürünlerin ayıplı olması durumunda, siparişin iptalini veya ürünün aynısı ile değiştirilmesini talep edebilir.

YETKİLİ MAHKEME

          SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICININ yerleşim yerindeki mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
          28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
          6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
          Değeri 3.000,00 (üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
          Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’  arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
          İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

1-SİPARİŞ

Kullanıcı ve Üye sipariş vermek için www.batarya.store internet sitesindeki sipariş sürecini izlemeli ve ödemeyi onaylamalıdır. Kullanıcı ve Üye’nin bu süreci tamamlaması akabinde siparişin alındığını onaylayan bir e-posta Kullanıcı ve Üye’nin bildirmiş olduğu e-posta adresine iletilecektir. Teslimat ancak işbu Sözleşme’nin onaylanması ve ödemenin yapılmış olması kaydıyla yapılacaktır. Bu adımların tamamlanması akabinde Kullanıcı/Üye’ye sipariş takibini yapabilmesi adına kargo takip numarasını içeren bir e-posta gönderilecektir.

2-SİPARİŞİN REDDİ

2.1. Şirket’in internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya kaldırma hakkı her daim saklıdır. Şirket, Kullanıcı ve Üye’ye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çektiği, kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.

2.2. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise Kullanıcı ve Üye ‘ye iade edilir. İade işlemi Kullanıcı ve Üye ürün bedelinin Kullanıcı ve Üye’nin kredi kartına iade edilmesi sureti ile yapılır. Ürün tutarı, siparişin Kullanıcı ve Üye tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesinden sonra Kullanıcı ve Üye hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgilidir.

3-TESLİMAT

3.1. Sözleşme konusu ürün, Kullanıcı ve Üye’ye veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Şirket’in anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Şirket sattığı ürünleri anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile Kullanıcı ve Üye’ye göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının Kullanıcı ve Üye’nin bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Kullanıcı ve Üye’nin ürünü kargo firmasının kargo firması tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.

3.2. Şirket, siparişlerini siparişte belirtilen tahmini teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen siparişleri ise sipariş tarihinden itibaren en fazla 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Şirket kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz.

3.3. Kullanıcı ve Üye, teslimat anında Kullanıcı ve Üye’nin belirttiği adreste bulunan kişiye yapılan teslimatın Kullanıcı ve Üye’ye yapılmış sayılacağını kabul etmektedir. Ürünlerin, teslimatı anında Kullanıcı ve Üye’nin bizzat adresinde bulunmaması durumunda dahi, Şirket edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Kullanıcı ve Üye’nin sorumluluğu olacaktır. Ürün, Kullanıcı ve Üye’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden Şirket sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Kullanıcı ve Üye’nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Şirket’e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Kullanıcı ve Üye’ye aittir.

3.4. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Kullanıcı ve Üye’ye aittir.

3.5. Kullanıcı ve Üye, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Şirket sorumluluk kabul etmeyecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Kullanıcı ve Üye’ye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır.

4-ÖDEME

4.1. Kullanıcı ve Üye, Şirket tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli Şirket’e tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, Şirket tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

4.2. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun ürün bedelini Şirket’e ödememesi halinde, ürün en geç 3 gün içinde Kullanıcı ve Üye tarafından tüm giderleri Kullanıcı ve Üye’ye ait olmak üzere Şirket’e iade edilir. Şirket’in iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Şirket’e yapılan ödemelere ilişkin Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

5-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. “Batarya.Store” "VoltCore" "VoltServis" marka ve logoları, www.batarya.store isimli İnternet Sitesi, ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm ögeleri, İnternet Sitesi’nin tasarımı, yazılımı ve bu çerçevede Şirket tarafından oluşturulan/oluşturulacak her türlü marka, logo, tasarım, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Şirket’in mülkiyetindedir. Şirket, kendi mülkiyetinde olan fikri hakların, telif haklarının, marka ve tasarım haklarının ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin Kullanıcı ve Üye dahil herhangi bir 3. şahıs tarafından her ne suretle olursa olsun elde edilmesine, işlenmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına, sergilenmesine, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, kopyalanmasına, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılmasına, üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ve/veya bu unsurları içerecek şekilde herhangi bir çalışma yapılmasına kesinlikle izin vermemektedir.

Bu kapsamda Kullanıcı ve Üye, İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerinde Şirket’in fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, yukarıda belirtilen nitelikte ve/veya bu sonucu doğurabilecek her türlü eylemden beri duracağını, Şirket’in bu haklarına halel getirecek her türlü davranıştan kaçınacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanıcı ve Üye’nin her ne sebeple olursa 5.1. maddede anılan yükümlülüklerine hareket etmesi halinde Şirket, bu yükümlülüğü ihlal eden Kullanıcı ve Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanımına son verilebilecek ve İnternet Sitesi’nin bu Kullanıcı ve Üye tarafından kullanılmasına engel olabilecektir Ayrıca Şirket’in kanundan ve sair mevzuattan doğan her türlü dava, şikayet, takip ve talep hakları saklı olup; Kullanıcı ve Üye, ihlal durumunda Şirket’in ve/veya başkaca 3. şahısların uğradığı maddi-manevi her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

6-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Kullanıcı ve Üye, IP adresi, tarih/saat vb. bilgileri İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği bilgisi, tarayıcı (browser) tipi, domain tipi, çerez (cookie) kayıtları gibi İnternet Sitesi’nin kullanımına bağlı verilerinin Şirket tarafından mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle kullanılabileceğini, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, tasnif edilip, muhafaza edilebileceğini, paylaşabileceğini, aktarılabileceğini, ifşa edebileceğini ve sair şekillerde işlenebileceğini bilmekte ve bu hususa muvafakat etmektedir.

Şirket, İnternet Sitesi’nin kullanımına bağlı Kullanıcı ve Üye verilerini, Kullanıcı ve Üye güvenliğini sağlamak, yükümlülüklerini ifa etmek, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek, profilleme ve istatistiksel çalışmalar yapmak, alışkanlık ve beğeniler kapsamında kişiye yönelik teklif ve ürünler sunmak, talep ve şikayet süreçlerinin yönetmek, kendi süreçlerini iyileştirme amacıyla gerekli değerlendirme ve araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak gibi amaçlarla bizzat işleyebilir, bu hususlarda işbirliği içinde olduğu firmalara aktarım yapabilir ve bu durumda bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı ve Üye bilgileri işlenebilir.

6.2. Şirket, Kullanıcı ve Üye’ye özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek amacıyla İnternet Sitesi’ne teknik vasıtalarla (görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, Kullanıcı ve Üye davranışları vb.) belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirebilmektedir. (kısaca “Çerezler”) Kullanıcı ve Üye, çerezleri kaldırabilir veya reddedebilir; fakat bu durumda İnternet Sitesi’nin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

7-KULLANIM ŞART VE KOŞULLARI DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket, işbu Kullanım Şart Ve Koşulları’nı tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Kullanım Şart Ve Koşulları’nın değiştirilen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8-MÜCBİR SEBEP

Şirket’in Sözleşme konusu yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, kötü hava koşulları, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme, güncelleme veya yenileme çalışmaları ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Şirket’in kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır.

9-MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Kullanıcı ve Üye, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil); Şirket’in defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. İşbu Kullanım Şart Ve Koşulları’nın herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir.

9.3. İşbu Kullanım Şart Ve Koşulları’ndan doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. Taraflar arasında, işbu Kullanım Şart Ve Koşulları’nın yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9.4. Şirket’in işbu Kullanım Şart Ve Koşulları’nda anılan haklarından birisini kullanmaması, mezkûr haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir.

10-YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu Kullanım Şart Ve Koşulları İnternet Sitesi’nde yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girecek ve Kullanım Şart Ve Koşulları’nda yapılacak değişiklikler de aynı şekilde İnternet Sitesi’nde yayınlandığı an itibariyle Kullanıcı ve Üyeler için bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı ve Üye, İnternet Sitesi’ni kullanmak suretiyle işbu Kullanım Şart Ve Koşulları”nı ve Kullanım Şart Ve Koşulları’nda yapılacak değişiklikleri kabul etmiş bulunmaktadır.

bottom of page